Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Św Wojciech
Święty Wojciech to święty rozpoznawany w całym chrześcijańskim świecie. W Polsce nazywany Wojciechem - za granicami naszego kraju znany jako Adalbert. Imię Adalbert św. Wojciech przyjął podczas bierzmowania z wdzięczności do arcybiskupa Magdeburgu, pod którego opiekę trafił w wieku 16 lat.

Informacje o świętym czerpane są głównie z jego żywotów (pisma i opracowania opisujące życie świętych ich męczeństwo, cuda przez nich czynione). Żywoty św. Wojciecha zostały spisane między X a XI wiekiem. Wzmianki o św. Wojciechu znajdziemy również w Kronice Thietmara oraz w Rocznikach kwedlinburskich i hildesheimskich. W 1127 roku powstały "drzwi gnieźnieńskie", na których wyrzeźbione zostało 18 scen z życia św. Wojciecha.

Trzy państwa w szczególności czczą św. Wojciecha: Czechy - bo tam przyszedł na świat i był drugim z kolei biskupem Pragi, Polska, bo tutaj zginął męczeńską śmiercią i tutaj też spoczęły jego szczątki oraz Węgry, gdzie często przebywał i udzielił bierzmowania św. Stefanowi, który został później królem Węgier.

Św. Wojciech przyszedł na świat w Libicach, w Czechach około roku 956. Jako przedostatni z siedmiu synów księcia Sławika - zamożnej głowy rodu, spokrewnionego z dynastią saską, i Strzeżysławy - należącej do panującej w Czechach rodziny Przemyślidów.


Jak św. Wojciech rozpoczął drogę ku kapłaństwa? Otóż żywoty głoszą - że rodzice przekazali go na wychowanie kościelne po tym, jak został, podczas ciężkiej choroby, uzdrowiony poprzez położenie na ołtarz.

Gdy Otton I utworzył w Magdeburgu metropolię misyjną dla nawracania Słowian - pierwszy jej arcybiskup - św. Adalbert stał się mentorem św. Wojciecha. W szkole katedralnej Otryka Wojciech przyjmował nauki przez 10 lat, po pewnym czasie dołączył do niego jego młodszy brat Radzim. Po powrocie do Pragi (981 r.)Wojciech przyjął święcenia kapłańskie. Rok później został wytypowany na następcę pierwszego biskupa Pragi Dytmara - mimo swojego młodego wieku. Jednak dopiero po powrocie z wyprawy wojennej do Włoch, cesarza Ottona II - nominacja św. Wojciecha na biskupa została prawnie zatwierdzona.

Wojciech bardzo dbał o swoich wiernych. Dzielił z nimi dobra biskupie, wysłuchiwał skarg i troszczył się o ich potrzeby. Wykupywał także niewolników - Praga bowiem leżała na szlaku handlowym wschód-zachód. Z niewolnikami związana jest historia z żywotów, mówiąca o tym, że św. Wojciecha we śnie odwiedził Chrystus i skierował do niego słowa "Oto jestem znowu sprzedawany, a ty śpisz?".

Po pewnym czasie Wojciech odwiedził Rzym, by odpocząć od coraz cięższej i wydawałoby się bezowocnej drogi pasterza w kraju, który poprzez swoje czyny wracał jak gdyby do pogańskiej przeszłości. Wstąpił w Rzymie razem z bratem Radzimem, za namową św. Nila do zakonu benedyktynów. Po ponad trzech latach musiał jednak wrócić do Czech - gdzie (pod Pragą w Brzewniowie) sam założył klasztor benedyktynów. Powoli zaczął wprowadzać ważne reformy, wysyłał także misjonarzy do Węgier. Wszystkie te zabiegi skończyły się niepowodzeniem, gdy chroniąca się w klasztorze benedyktynek z powodu cudzołóstwa kobieta z rodu Werszowców, została z niego wyciągnięta i zamordowana. Wojciech opuścił ponownie Czechy, rzucając klątwę na ród Werszowców - słudzy, bowiem tego rodu dokonali ów zbrodni. W akcie zemsty ród Werszowców w 995 r. spalił doszczętnie gród rodzinny św. Wojciecha i wymordował czterech jego braci z rodzinami.

Nie było mowy o powrocie św. Wojciecha do Czech. Zaczął więc pielgrzymkę po całej chrześcijańskiej Europie. Zaprzestał dopiero w 996 roku, gdy za przyzwoleniem cesarza i metropolity udał się do Polski. Król polski, Bolesław Chrobry, przyjął św. Wojciecha niezwykle życzliwie. Słyszał o nim od starszego brata świętego, Sobiebora, któremu udzielił azylu. Św. Wojciech nie chciał jednak zostać w Polsce a zacząć pracę misyjną wśród pogan. I tak powstała myśl wyprawy do Prus. Z 30 wojami Chrobrego z bratem Radzimem i znającym język pruski subdiakonem Benedyktem Boguszą w 997 roku Święty Wojciech ruszył Wisłą do Gdańska, głosząc po drodze Ewangelię, następnie udał się morzem do ujścia dzisiejszej Pregoły. Święty oddalił rycerzy - nie chciał bowiem, by jego misję traktowano jako wyprawę zbrojną. Niestety Prusacy nie chcieli słyszeć o chrześcijaństwie - trudność sprawiała zwłaszcza bariera językowa. Widząc wrogie nastawienie tłumu, Święty Wojciech (uderzony w plecy wiosłem tak mocno, że według żywotów, wypuścił z ręki relikwiarz) chciał opuścić tereny Pruskie i wrócić do Polski. Nie udało się to jednak. 23 kwietnia 997 roku w okolicach Elbląga i Tękit uzbrojona grupa pogan rzuciła się na Świętego Wojciecha i jego towarzyszy. Jak mówią żywoty - sześć włóczni przebiło jego ciało a głowę jego obcięto i nabito na żerdź. Prusacy puścili Radzima i Benedykta wolno z propozycją do Bolesława Chrobrego oddania ciała za odpowiedni okup. Władca Polski odkupił ciało za jego wagę w złocie i przewiózł do Trzemeszna i później do Gniezna.

Za staraniem przyjaciela Wojciecha cesarza Ottona III w 999 roku Papież Sylwester II wpisał Wojciecha do katalogu świętych i wyznaczył 23 kwietnia jako coroczną pamiątkę jego święta. Również wtedy Bolesław Chrobry stworzył metropolię w Gnieźnie, za której patrona obrano także św. Wojciecha. Rok 1000 to data, którą znają wszyscy - to tzw. "zjazd gnieźnieński" podczas którego Otton III odbył pielgrzymkę do grobu Wojciecha. Otrzymał wtedy relikwię ramienia świętego - część jej złożył w Akwizgranie, część w Rzymie - fundując kościoły ku czci św. Wojciecha. Relikwia z Rzymu powróciła do Polski w 1928 roku i jest przechowywana w skarbcu katedry gnieźnieńskiej.

Św. Wojciech to jeden z trzech głównych patronów Polski. Liczba wzniesionych ku jego czci kościołów i kaplic wynosi obecnie około 170. W ikonografii zawsze występuje w stroju biskupim. W ręku trzyma księgę lub atrybuty swojej męczeńskiej śmierci: włócznię, wiosło, topór.

Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, podczas milenium chrześcijaństwa w Polsce, w Gnieźnie 1966 roku mówi: " (...) Mógłby Chrobry obronić Wojciecha na wybrzeżu gdańskim, ale Wojciech nie chciał!!! Chrystus mówił do uczniów swoich, którzy chcieli go bronić w ogrodzie Getsemani: Czy myślicie, że gdybym zechciał, to Ojciec Niebieski nie przysłałby mi ku obronie hufców anielskich?! Ale nie o to idzie! Potrzeba było, aby Wojciech umarł na wybrzeżu bałtyckim. Dopiero takie ziarno owoc stokrotny przynosi. I my, Najmilsze Dzieci, umierając w Panu, jesteśmy błogosławieni. Żyjąc w Panu i błogosławiąc, gdy nam złorzeczą pokojem napełniamy ziemię i umacniamy rodzaj Boży (...)".
Litania do Świętego Wojciecha
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się za nami.
Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco, módl się za nami.
Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi, módl się za nami.
Wszelkimi cnotami ozdobiony, módl się za nami.
Mężu według Serca Bożego, módl się za nami.
Dobrym przykładem owocom swoim przyświecający, módl się za nami.
Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twojej owczarni dbający, módl się za nami.
Złe obyczaje wykorzeniający, módl się za nami.
Nad występkami ubolewający, módl się za nami.
Wierny naśladowco Chrystusa Pana, módl się za nami.
Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący, módl się za nami.
U pogan wobec śmierci nieustraszony, módl się za nami.
Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający, módl się za nami.
Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący, módl się za nami.
Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej,v Patronie uciśnionych i ubogich ludzi, módl się za nami.
Dobry Pasterzu, módl się za nami.
Chwało i ozdobo Ojczyzny naszej, módl się za nami.
Wzorze duchowieństwa, módl się za nami.
Drogo do życia wiecznego, módl się za nami.

Abyśmy z grzechów powstali, módl się za nami.
Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną, módl się za nami.
Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali, módl się za nami.
Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Przez zasługi świętego Wojciecha,
Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.
Aktualności
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Jan Gwiżdż
tel. 06181 90 888 67

WIKARIUSZ
ks. Michał Laskowski
tel. 06181 43 48 797

REZYDENT
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0160 6315009
BIURO PARAFIALNE
MAINTAL/DÖRNIGHEIM


  PONIEDZIAŁEK/MONTAG
  16.30-18.30

  WTOREK/DIENSTAG
  16.30-18.30

  ADRES
  Eichendorffstr. 14
  63477 Maintal-Dörnigheim

  Tel. 06181 9088866

  E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
  NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM


  HANAU

  Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
  Lamboystr. 24

  Niedziela Msza św. godz. 10.30, 12.00

  Pierwszy piątek miesiąca 18.00-19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.


  MAINTAL-DÖRNIGHEIM

  Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
  Eichendorffstr. 14

  Niedziela Msza św. godz. 18.00 (oprócz wakacji letnich)

  Poniedziałek Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - godz. 18.30, Msza św. - godz. 19.00

  Piątek Msza św. godz. 19.00

  Pierwszy czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji kapłanów oraz o nowe powołania - godz. 18.30, Msza św. - godz. 19.00


  BAD SODEN SALMÜNSTER

  Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
  Pacificusplatz 1

  Sobota Msza św. godz. 15.30


  FULDA

  Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
  Andreasberg 5

  Sobota Msza św. godz. 17.30
  DANE KONTAKTOWE PARAFII

  Polnische Katholische Mission Hanau
  Eichendorffstr. 14
  63477 Maintal/Dörnigheim

  Tel. 06181 9088866
  E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
  1 Online « 10 Dziś « 191623 Odwiedzin