Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Przyjaciele Misji
Staramy się żyć wiarą na codzień na niemickiej ziemi z dala od naszej Ojczyzny. Razem tworzymy Chrześcijańską Wspólnotę Wiary Kościoła Katolickiego. Pomagamy sobie wzajemnie na tej drodze, jak również wiele pomocy otrzymujemy z zewnątrz aby nasza Misja była żywą cząstką uczniów Chrystusa.
Do grona przyjaciół naszej Misji są osoby, które wiele nam pomagały w dobremu i owocnemu funkcjonowaniu naszej wspólnoty.
Ks. Bp Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii -Santa Cruz
Ks. Biskup pochodzi z Kamiennej Góry parafii św. Ap.Piotra i Pawła. Gdy Ks. Ogrodowicz był wikariuszem przy tej parafii w latach 1974-1981 Ks. Biskup był młodzieńcem i wstąpił do Seminarium. Został wyświęcony na księdza jako franciszkanin w roku 1984 . Po dwóch latach kapłaństwa wyjechał na misje do Boliwii. Posługiwał 15 lat w Montero. W Uroczystość Trzech Króli 2001 roku Jan Paweł II, nasz Papież obdarzył go godnością biskupią, a konsekracja odbyła się 13.03.2001 roku w Boliwii , w której uczestniczyłem z braćmi ks.Biskupa: Zygmuntem i Zbyszkiem. Został sufraganem diec. Santa Cruz przy Kardynale Juliuszu Terazza.
Ilekroć przylatywał z Boliwii do Polski, między lądowanie miał we Frankfurcie, gdzie Go odbierałem i do Polski odwoziłem, raz ja innym razem jego starszy brat Zygmunt, także franciszkanin.
Odprawiał wiele razy w naszej wspólnocie Msze św. i głosił kazania. Udzielał naszej młodzieży dwa razy Sakramentu Bierzmowania. Wspieraliśmy jego posługę kapłańską, misyjną, a teraz Biskupią naszymi modlitwami i ofiarami. Odwdzięczał się Ks. Biskup swoimi modlitwami, błogosławieństwem Biskupim i modlitwami ludzi z Boliwii, którym o nas opowiadał.
Ks. Kan Prob. Kazimierz Pietkun - Zgorzelec
Z Ks.K azimierzem zostałem 25.05.1974r. wyświęcony na kapłana we Wrocła-wiu. Przez wszystkie lata kapłańskiej posługi w miarę możliwości pomagaliśmy sobie w posłudze duszpasterskiej i w Polsce i teraz gdy ja tutaj posługuję.
Będąc w Zgorzelcu Ks. Kazimierz przysyłał Ks. Wikariuszy do odprawiania, gdy była potrzeba np. gdy byłem chory czy jechałem na pielgrzymkę.
Ks. Kazimierz załatwiał różne rzeczy związane z kultem: książki, gazety katoli-ckie,Opłatki, świece wigilijne,palmy, paschaliki, baranki i wiele innych rzeczy . Natomiast pani gospodyni Marianna parafii św. Józefa i św.Barbary w Zgorzelcu na moją prośbę i prośbę Ks. Kazimierza przejeżdżała do Gorlitz i pocztą wszystko wysyłała do nas, a my otrzymywaliśmy na bieżąco rzeczy do działalności duszpasterskiej potrzebne, choćby gazety katolickie na daną niedzielę.Pani gospodyni także wiele pomagała przy redagowaniu naszego modlitewnika "Otwórzcie drzwi Chrystusowi".
Ks. Prałat Bolesław Sylwestrzak - Malczyce
Ks. Bolesław jest rok starszy święceniami kapłańskimi ode mnie.Jednak od sa-mego początku już w seminarium żeśmy się przyjaźnili. Przyjaźń się wzmocniła, gdy trzy lata posługiwaliśmy razem w parafii św. Krzyża w Jeleniej Górze w latach 1981-1984. Będąc i w Polsce i tutaj razem z Ks.Bolesławem i Ks. Kazi-mierzem spotykaliśmy się z Janem Pawłem II w czasie Jego dziewięciu pielgrzy-mek do Polski. Przemyśliwaliśmy razem o różnych akcjach duszpasterskich i je w swoich wspólnotach przeprowadziliśmy. I gdy był proboszczem w Górze Sl., w Kamieńcu Wrocławskim zawsze mnie wspierał swoimi przemyśleniami i podpo-wiedziami duszpasterskimi. Przyjeżdżał na nasze Patronalne święta ku czci św. Wojciecha ,odprawiając Msze św. i głosząc kazania. Miał także swój udział w przygotowywaniu modlitewnika:"Otwórzcie drzwi Chrystusowi" wydanym w 1993 roku.
Ks. Józef Cieśla
Ks. Józef Cieśla swoją pomoc Polskiej Misji okazywał już za czasów ks. Jana Kozaczka. Po święceniach kapłańskich w roku 1992 kiedy to zastał wikarym w Bruchköbel w miarę możliwości jego pomoc nie słabła. Ks. Józef Cieśla od 1995 roku stacjonował w Hanau Kesselstad w parafii św. Elzbiety. Jego zaangażowanie w działalność duszpasterską Polskiej Misji w Hanau były różnorakie: pomoc w spowiedziach w okresie adwentu, wielkiego postu, bierzmowania.

Dzięki łaskawości ks.Kan. E.Ogrodowicza poznał wielu księży rekolekcjonistów, którzy przygotowywali Polaków do Świąt, a także księży biskupów przyjeżdżających do misji w celu udzielania sakramentu bierzmowania.

Jego pomoc dla misji trwa nieprzerwanie nawet po przeniesieniu z Hanau do Fuldy.

mons. dr. Algirdas Jurevičius
Urodził się w 1972 roku na Litwie.
1991-1996 studiował w Seminarium Duchowne w Kownie.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 roku.
Był wikariuszem Katedry Koszedarskiej (Kaišiadorys), prefektem Seminarium duchownego w Kowne.
1998-2000 proboszcz w parafiach Aukštadvaris i Vytautava.
2000-2004 studiował w Frankfurt am Main (Niemcy), w Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen.
2004 obronił doktorat na temat o stałym diakonacie.
2000-2004 posługiwał w Polskiej Misji katolickiej w Hanau.
Od 2004 jest Vikariuszem generalnym w diecezji Koszedarskiej (Litwa).

Pani Halina Samyło - gospodyni przy Misji.
Pani Halina Samyło była od września 1990 r. gospodynią przy Misji w Hanau.
Kiedy podjąłem decyzję wydania dla naszej wspólnoty modlitewnika zatytułowanego "Otwórzcie drzwi Chrystusowi"( tytuł z I Encykliki Papieża Jana Pawła II wzięty) pani Halina w przygotowaniu miała swój wielki udział.
Pomagała w przygotowaniach naszej Misyjnej gazetki "Posłaniec".
Przyjmowała i gościła wszystkich odwiedzających plebanię Misji, począwszy od Kardynałów, kapłanów z Polski i za granicy, do potrzebującego człowieka chleba.
Przygotowywała wszelkiego rodzaju potrawy na spotkania Opłatkowe i na zabawy, które odbywały się przy Misji ponad 20 lat.
Gdy ks. proboszcz wyjeżdżał w sprawych duszpasterskich czy do Fuldy, Marburga czy Bad Soden Sal. i okolic przyjmowała ludzi w różnych sprawach i z nimi długo rozmawiała o ich problemach, z których się jej zwierzali.
Pani Halina dziękuje wszystkim osobom, które pomagały jej w różnych uroczystościach i spotkaniach, które odbywały się przy Misji.

Wyrazem docenienia jej pomocy dla działalności Misji, niech będzie jedno z ostatnich podziękowań przysłane Pani Halinie z Parafii NMP Fatimskiej w Oleśnicy.

Szanowna Pani Halina Samyło
Polska Misja Katolicka Hanau - Niemcy.

Szanowna Pani!
Bardzo się cieszę, że miałem okazję Panią spotkać i poznać.
Choć czas spotkania trwał kilkanaście godzin, to jednak czułem się jak u dobrych znajomych.
Gorąco dziękuję za życzliwość, za bardzo smaczne posiłki, za radosne rozmowy, za wszelkie dobro.
Dziękuję za złożoną ofiarę na rzecz budowy kościoła ku czci Pani Fatimskiej w Oleśnicy.
W sercu odczuwam zobowiązanie i ogromną wdzięczność.
Postaram się poprzez modlitwę wynagrodzać za otrzymane dobro.
Niech Maryja, Pani Fatimska, wyprasza obfitości Bożego Błogosławieństwa, łaski zdrowia i wszelkiego dobra na każdy dzień.

Z wyrazami wdzięczności i należnego szacunku
Ks. Jan Kudlik - Proboszcz.
Aktualności
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Jan Gwiżdż
tel. 06181 90 888 67

WIKARIUSZ
ks. Michał Laskowski
tel. 06181 43 48 797

REZYDENT
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0160 6315009
BIURO PARAFIALNE
MAINTAL/DÖRNIGHEIM


  PONIEDZIAŁEK/MONTAG
  16.30-18.30

  WTOREK/DIENSTAG
  16.30-18.30

  ADRES
  Eichendorffstr. 14
  63477 Maintal-Dörnigheim

  Tel. 06181 9088866

  E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
  NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM


  HANAU

  Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
  Lamboystr. 24

  Niedziela Msza św. godz. 10.30, 12.00

  Pierwszy piątek miesiąca 18.00-19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.


  MAINTAL-DÖRNIGHEIM

  Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
  Eichendorffstr. 14

  Niedziela Msza św. godz. 18.00 (oprócz wakacji letnich)

  Poniedziałek Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - godz. 18.30, Msza św. - godz. 19.00

  Piątek Msza św. godz. 19.00

  Pierwszy czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji kapłanów oraz o nowe powołania - godz. 18.30, Msza św. - godz. 19.00


  BAD SODEN SALMÜNSTER

  Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
  Pacificusplatz 1

  Sobota Msza św. godz. 15.30


  FULDA

  Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
  Andreasberg 5

  Sobota Msza św. godz. 17.30
  DANE KONTAKTOWE PARAFII

  Polnische Katholische Mission Hanau
  Eichendorffstr. 14
  63477 Maintal/Dörnigheim

  Tel. 06181 9088866
  E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
  1 Online « 54 Dziś « 196668 Odwiedzin