Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Historia Misji
Historia Polskiej Misji Katolickiej w Hanau zaczyna się od prowadzenia posługi duszpasterskiej w tym mieście i okolicach, gdzie znajdowały się Kompanie Wartownicze oraz Kompania Pracy. Do 1950 roku Msze św. odprawiali kapłani dojeżdżający z Manheim, Aschaffenburga, Darmstadt i Frankfurtu. Należy wymienić następujące nazwiska: ks. Edmund Chart, ks. Szczepan Weber, o. Stefan Reszetylo, Mc. Edward Cormick, ks. Jan Stasiak, ks. kanonik Franciszek Wajda, ks. Władysław Brzozowski, ks. Józef Rutkowski. Do roku 1982 posługiwał w okolicach Hanau ks. Piotr Wawrzyniak, natomiast od marca 1982 zadania pasterza przejął ks. Kazimierz Kosicki.

Również w Fuldzie i bliskich jej terenach przewinęło się wielu duchownych. Mszę celebrowali ks. Ryszard Skiba, ks. Józef Staszak, ks. Jan Tymiński, ks. Piotr Kaczmarek, ks. Stanisław Kaczmarek. W późniejszych latach posługą tam zajęli się ks. Edmund Chart oraz ks. Jan Kozaczka. W okolicach Marburha posługiwał ks. Jan Król.

Posługę duszpasterską wśród Polaków nazywano: Duszpasterstwo Katolickie Oddziałów Wartowniczych, Duszpasterstwo rzymsko-katolickie dla Polaków, Duszpasterstwo nad Polakami w Niemczech, Duszpasterstwo Katolickie Polskiego Ośrodka Cywilnego i Duszpasterstwo Ośrodka Polskiego.

Po rozbiciu Związku Zawodowego "Solidaność" w latach 80-tych w okolice Hanau przybyła nowa fala emigrantów z Polski. Posługujący wówczas Kazimierz Kosicki miał ogromną ilość pracy. Oprócz Frankfurtu i innych miejscowości w diecezji Mainz i Würzburg odwiedzał Hanau, Bad Soden Sal i Fuldę. Franciszek Mrowiec, ówczesny rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech postarał się, by w diecezji Fulda w Hanau otworzono nową Misję. Dzięki staraniom ks. rektora, ks. kard. Henryk Gulbinowicz z Wrocławia wydelegował kapłana do nowopowstałej Misji. Od 19 I 1989 r. ks. Edward Ogrodowicz stał się odpowiedzialny za duszpasterstwo w Hanau i okolicach. Misja w Hanau przyjęła za swego patrona św. Wojciecha.

Od utworzenia Misji w Hanau, Fuldzie, Bad Soden Sal. oraz okolicznych miejscowościach rozpoczęto regularne odprawianie Mszy św. Msze św. odprawiane były także dla robotników budujących komin dla elektrowni w Grossąuheim. Obecnie Misja obejmuje posługą: Hanau, Fuldę, Marburg, Bad Soden Sal. W niedzielnych mszach uczestniczy zazwyczaj 600-700 wiernych. Od początku istnienia Misji, co roku przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą zapraszany jest kapłan z Polski do wygłoszenia rekolekcji oraz do pomocy przy spowiedzi. W Misji systematycznie prowadzone są przygotowania do sakramentów. Co roku kilkadziesiąt dzieci przyjmuje chrzest, kilkanaścioro przystępuje do Pierwszej Komunii św. Co dwa lata około 20 młodych osób przystępuje do bierzmowania. Misja prowadzi także przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Katechezę misja prowadzi w 4 grupach wiekowych. Parafia liczy ponad 20 ministrantów oraz ponad 20 osób będących lektorami i kantorami. Istnieje także grupa modlitewna - Odnowa w Duchu Świętym. Przy Misji działa również Rada Duszpasterska, która swoimi radami wspiera i umacnia istnienie całej naszej wspólnoty.

W Misji rokrocznie obchodzone są różne uroczystości, np. Dzień Patrona. Na 15-lecie pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II Misja wydała modlitewnik Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Również rozpowszechniane czasopisma, takie jak: "Nasze Słowo", "Gość Niedzielny", "Różaniec", "Rodzina Radia Maryja", "Nasz Dziennik", "Miłujcie się", "Oremus" i "Dzień Pański" służą pogłębianiu wiary. Przy Misji wydawany jest także, co miesiąc "Posłaniec" - list parafialny.

Przy misji istnieje Chrześcijańskie Centrum Języka Polskiego, Kultury i Tradycji. Język polski jest nauczany praktycznie od początku trwania Misji w Hanau.

Polska Misja Katolicka w Hanau organizuje także pielgrzymki, m.in. do Ziemi Świętej, do Rzymu, sanktuariów maryjnych i innych świętych miejsc w całej Europie - od Częstochowy do Fatimy. Co roku odbywa się również pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Maria Buchen koło Lohr.

Dzięki staraniom całej wspólnoty, w 1996 roku w Hanau odbyła się uroczystość peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Polska Misja Katolicka wyjątkowo wdzięczna jest kościołom, w których może posługiwać. Bierze na siebie obciążenia finansowe związane z utrzymaniem kościołów oraz uczestniczy w spotkaniach modlitewnych o różnym charakterze z niemieckimi parafiami.
Aktualności
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 90 888 66
damian.lewinski@bistum-fulda.de

WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 42 77 425
marcin.szymczyk@bistum-fulda.de

REZYDENT
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0160 6315009
BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
16.30-18.30

WTOREK/DIENSTAG
16.30-18.30

ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal-Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM


HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 10.30, 12.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00-19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.


MAINTAL-DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 18.00 (oprócz wakacji letnich)

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00


BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30


FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
1 Online « 92 Dziś « 153706 Odwiedzin