Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
ZAPRASZAMY NA MSZE ŚWIĘTE
Plan Mszy świętych niedzielnych:

sobota, g. 15.30 - Msza święta - Bad Soden Salm. - (51 miejsc, max. 100 osób)
sobota, g. 17.30 - Msza święta - Fulda - g. 17.30 - (48 miejsc, max. 100 osób)

niedziela, g. 8.00 - Msza święta - Hanau - (90 osób)
niedziela, g. 11.00 - Msza święta - Hanau - (90 osób)
niedziela, g. 12.30 - Msza święta - Hanau - (90 osób)
niedziela, g. 18.00 - Msza święta - Maintal - (90 osób)

W tygodniu Msze święte według stałego porządku.

Do kościoła należy przynieść kartkę z imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu. Kartkę należy oddać przy wejściu do kościoła. Gotowe formularze do wypełnienia można otrzymać przy wejściu do kościoła.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ - 25 PAŹDZIERNIKA 2020
1. Trwa październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w dni powszednie pół godziny przed Mszą św., natomiast w soboty o godz. 15.00 w Bad Soden Salmünster i o 17.00 we Fuldzie, a w niedziele w Hanau o godz. 10.30.

2. Msze święte w języku polskim w Hanau odprawiamy w każdą niedzielę o godz. 8.00, 11.00 i 12.30 w kościele Hl. Geist. Natomiast o godz. 18.00 jest sprawowana Msza święta w Maintal. W tygodniu zpraszamy na Msze święte do Maintal w poniedziałek i piątek o godz. 19.00.

3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte odprawiać będziemy według porządku niedzielnego. Ze względu na niemożliwość zachowania wymaganego dystansu społecznego procesje na cmentarzu nie są w tym roku możliwe.

4. W piątek o godz. 17.15 odbędzie się katecheza dla dzieci pokomunijnych, które w 2019 i 2020 roku przystępowały do I Komunii świętej.

5. W niedzielę (w dniu dzisiejszym) rozpoczynamy cykl spotkań duszpasterskich dla mężczyzn: „Stongmeni Jezusa”. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu. Zapraszamy na pierwsze spotkanie do kościoła w Maintal dzisiaj po Mszy świętej wieczornej (ok. godz. 18.45) mężczyzn, którzy chcieliby zajrzeć w głąb swojego serca.

6. Za tydzień rozpocznie się miesiąc listopad, kiedy to w sposób szczególny pamiętamy o naszych bliskich zmarłych. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są kartki na wypominki, które można zabierać ze sobą do wypełnienia w domu. Wypełnione kartki wypominkowe można oddawać po każdej Mszy św. w zakrystii lub w kopercie wrzucić do koszyka z tacą. Wypominki będą odmawiane ok. 5 minut przed rozpoczęciem Mszy św. W intencji zmarłych polecnaych w wypominkach zostaną odprawione w każdym kościele w miesiącu listopadzie Msze święte.
BSS – 21. listopada
Fulda – 14. listopada
HU, 8.00 – 8. listopada
HU, 11.00 – 22. listopada
HU, 12.30 – 29. listopada
Maintal, 18.00 – 15. listopada.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć październikowy numer „Naszego Słowa” z dodatkiem z rozważaniami różańcowymi oraz modlitwami do MB Różańcowej. Jest także tygodnik „Gość Niedzielny” i „Niedziela” oraz magazyn „Sieci”, a także dwumiesięcznik „Miłujcie się!”.

8. Przy wyjściu z kościoła można również nabyć kalendarz PMK w Niemczech na 2021 rok. Tematem kalendarza są wizerunki Matki Bożej w sztuce polskiej. Kalendzarz rozprowadzany jest w cenie 5 EUR, a zysk przeznaczony jest na wsparcie działalności Polonijnego Ośrodka „Haus Concordia”, który, jak wiele innych podmiotów gospodarczych, znalazł się w bardzo trudnej sytuacji materialnej z powodu ograniczeń związanych z Coronavirusem. Jest to nasz polski dom i czujmy się za niego wszyscy współodpowiedzialni.

9. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Misje święte.
WARUNKI UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ
1. Aby zagwarantować minimalne bezpieczne odległości pomiędzy osobami, w naszym Kościele została ograniczona liczba miejsc, a tym samym liczba osób mogących wziąć udział w nabożeństwie.

2. Z tego względu trzeba liczyć się ewentualnie z tym, że nie będzie już wolnego miejsca i nie będzie można wejść do kościoła. W tej sytuacji prosimy o uszanowanie uwag i zastosowanie się do poleceń osób nadzorujących i udanie się do domów lub zaplanować udział w innej Mszy świętej.

3. Wchodząc do kościoła prosimy o zachowanie odpowiednich odstępów oraz zdezynfekowanie rąk.

4. Ważne jest, aby w kościele każdy zachowywał odległość minimum 1,5 m od siebie, zarówno wchodząc do kościoła jak i opuszczając go oraz będąc w ławce.

5. Podczas wchodzenia do kościoła i wychodzenia z niego należy nosić maskę lub inną osłonę na usta i nos. Nie trzeba nosić ochrony siedząc na wyznaczonym miejscu w ławce.

6. W kościele dostępne są tylko miejsca siedzące, opatrzone odpowiednim ozaczeniem. Prosimy zajmować miejsca, które zostały Państwu przydzielone przez osoby pilnujące porządku. Przydzielenie miejsca nie podlega dyskusji!!!

7. Prosimy o przyniesienie własnych książeczek do nabożeństwa. Podczas Mszy świętych śpiew musi zostać ograniczony.

8. Znak pokoju przekazywany jest tylko przez skinienie głową.

9. Komunia święta w czasie Mszy święrtej udzialna jest tylko na rękę. Po zakończonej Mszy świetej, po błogosławieństwie mszalnym można przyjąć Ciało Chrystusa do ust.

10. Kolekta będzie zbierana przy wyjściu z kościoła po skończonej Mszy Świętej.

11. Kropielniczki z wodą święconą pozostaną puste do odwołania.

12. Po zakończonej Mszy świętej prosimy o szybkie rozejście się do domów, aby nie doprowadzać do gromadzenia się niedozwolonych grup.

Osoby z symptomami przeziębienia lub gorączki nie mogą uczestniczyć w Mszach Świętych i nie zostaną wpuszczone do kościoła! W tej sytuacji prosimy o pozostanie w domach.
Aktualności
MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIOŁACH

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mszach świętych w naszych kościołach, gdzie mamy przygotowaną odpowiednią ilość miejsc, przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności.
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 9088866


WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 3027907

Ksiądz Rezydent
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0151 71531301

BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
17.00-18.45

WTOREK/DIENSTAG
15.00-17.00


ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de

NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM

HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 9.30, 11.00, 12.30

Pierwszy piątek miesiąca 18.00 - 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.

MAINTAL/DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 18.00

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00

BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30

FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de
1 Online « 7 Dziś « 94471 Odwiedzin