Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
CHRZEST
Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał. (Psalm 37, 5)

Chrzest to pierwszy i najważniejszy sakrament. Należący do grupy sakramentów niepowtarzalnych (można przyjąć je tylko raz w życiu). To narodzenie się na nowo na łonie Kościoła w Bożej miłości. Stanie się prawdziwym dzieckiem Bożym i pierwszy krok w stronę zbawienia. Poprzez symboliczne trzykrotne polanie głowy - chrzest zmywa z człowieka grzech pierworodny. Po przyjęciu chrztu możemy przyjąć kolejne sakramenty.

Niezbędne dokumenty i informacje (dla rodziców chcących ochrzcić dziecko)
  1. Przynajmniej jeden z rodziców musi przynależeć do Kościoła Katolickiego.
  2. Należy zgłosić potrzebę przyjęcia sakramentu w biurze parafialnym.
  • Należy przynieść akt urodzenia dziecka.
  • Należy przygotować wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców - jeżeli był zawierany poza parafią.
  • Należy przygotować informacje o rodzicach chrzestnych (data urodzenia, data ślubu - jeśli był zawarty, dokładny adres zamieszkania).
  • Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza, że są dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych (mieszkający w Niemczech - przynależność do Kościoła Katolickiego - Patenschein; mieszkający w Polsce - bycie wierzącym i praktykującym katolikiem).

  3. Należy pojawić się przynajmniej kwadrans przed uroczystością i przygotować białe ubranie dla dziecka oraz gromnicę - świecę chrzcielną.
  4. Przed uroczystością rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, a w czasie mszy do Komunii św.


Warunki dopuszczenia do godności rodzica chrzestnego (według Kodeksu Prawa Kanonicznego)
  1. Ukończone 16 lat.
  2. Przyjęcie sakramentów: Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania.
  3. Bycie praktykującym katolikiem i prowadzenie życia zgodnie z zasadami wiary.
  4. Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczająca na katechizację.
Aktualności
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zapraszamy matki z małymi dziećmi na spotkania w każdy piątek o godz. 9.00 do domu parafialnego w Maintal.
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński

Tel. 06181 9088866


WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk

Tel. 06181 3027907

BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

W czasie wakacji sprawy w biurze parafialnym można załatwić w każdym dowolnym czasie po wcześniejszym umówienieu się
In den Sommerferien die Termine nach der Vereinbarung

ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de

NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM

HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 11.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00 - 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.

MAINTAL/DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 8.00

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00

BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30

FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de
2 Online « 30 Dziś « 73040 Odwiedzin