Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Lektorzy
Lektorzy to grupa wiernych pragnąca jeszcze głębiej przeżywać Mszę św. poprzez włączenie się w czytanie Słowa Bożego. Zadaniem lektora jest odczytanie Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (wyjątkiem jest Wielki Piątek i Niedziela Palmowa, kiedy lektor może przeczytać Ewangelię bez błogosławieństwa kapłana). Lektorzy odczytują także modlitwę powszechną podczas liturgii, a gdy nie ma kantora, to właśnie lektorzy odśpiewują lub odczytują psalm responsoryjny. Jedną z dodatkowych funkcji lektora jest także możliwość wniesienia Księgi Ewangelii - Ewangeliarza w procesji na wejście.

Czasami, istnieje możliwość, by czytanie czytań i śpiewanie psalmów sprawowane były przez osoby świeckie, które nie zostały ustanowione do wykonywania tych funkcji przez władze kościelne. Wtedy, odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie tych osób powierzana jest lektorowi.

Podstawowymi zadaniami lektorów jest wierna służba Słowu Bożemu, angażowanie się w sprawy kościelne, współpraca w dziele apostolstwa, wykonywanie czytań biblijnych (oprócz Ewangelii), wykonywanie psalmu, zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej.

Lektor to pierwsza osoba biorąca współodpowiedzialność za liturgię i bezpośrednio prowadząca posługę liturgiczną.
Pięć przykazań lektora:
  • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
  • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
  • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
  • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
  • Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.
Aktualności
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 90 888 66
damian.lewinski@bistum-fulda.de


WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 42 77 425
marcin.szymczyk@bistum-fulda.de

Ksiądz Rezydent
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0151 71531301

BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
16.30-18.30

WTOREK/DIENSTAG
15.00-17.00

ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal-Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.deNABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM

HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 10.30, 12.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00 - 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.

MAINTAL-DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 18.00 (oprócz wakacji letnich)

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00

BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30

FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
1 Online « 26 Dziś « 116704 Odwiedzin