Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Duchowa Adopcja
JEST:
  - modlitwą w obronie poczętego życia
  - osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Slubów Narodu
  - pomocą dla osób cierpiących z powodu aborcji


Duchowa Adopcja jest spełnieniem Jasnogórskich Slubów Narodu:
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie wylczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adobcji
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Swięci, wiedzio-ny(a) pragnieniem niesienia pomoicy w obronie nienarodzonych, (ja ..............)
postanoawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ............w Swięto/Uroczystość
......................biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest
wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiediwe i prawe życie po narodzeniu.

Postanawiam:
  - odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
  - codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  - przyjąć nadto(nieobowiązkowo) postanowienia

...............................................................................

Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię
z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

P.S. Postanowienia np. o przemianę serc rodziców czy innych ludzi do tajemnicy życia..
Modlitwa Papieża Jana Pawła II
O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat; ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy; starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.
( Jan Paweł II, Evangelium vitae, 105)
Litania do Serca Maryi
Kyrie, elejson! Chryste,elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata,Boże....
Duchu Swięty, Boże ....
Swięta Trójco, jedyny Boże ....

Serce Maryi, łaski pełne, módl się za nami.
Serce Maryi, najczystsze ...
Serca Maryi, najpokorniejsze ...
Serce Maryi, najukochańsze ...
Serce Maryi, w zwiastowaniu Arko Boga Wcielonego, ...
Serce Maryi, w nawiedzeniu nowymi łaskami ozdobione, ...
Serce Maryi, przy narodzeniu Chrystusa weselem napełnione, ...
Serce Maryi, przy ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, ...
Serce Maryi, przy znalezieniu Chrystusa ucieszone, ...
Serce Maryi,z Jezusem w Ogrójcu w smutku pogrążone, ...
Serce Maryi, w biczowaniu Chrystusa okrutnie udręczone, ...
Serce Maryi,w ukoronowaniu Chrystusa wewnętrznymi cierniami przebite,...
Serce Maryi,w dźwiganiu krzyża Chrystusa obciążone, ...
Serce Maryi,z Jezusem do krzyża przybite,...
Serce Maryi, z cierpiącym Jezusem współcierpiące, ...
Serce Maryi,z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,...
Serce Maryi,ze zmartwychwstającym Jezusem radością ożywione, ...
Serce Maryi,przy wniebowstąpieniu Pańskim weselem objęte, ...
SErce Maryi,w Zesłaniu Ducha Swiętego znowu poświęcone, ...
Serce Maryi,we wniebowzięciu swoim nad wszystkich Swiętych wywyższone,...

- Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam,Panie.
- Baranku Boża, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
- Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, Swięta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się :
Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Swiętego, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez Chtystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Pod Twoją obronę, .......
Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka poczętego.
Aniele Boża Stróżu dziecka poczętego, którym Dobry Bóg nas obdarował
i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad naszym
dzieckiem i wypraszał mu potrzebne łaski; zdrowia, prawidłowego rozwoju
i szczęśliwego przyjścia na świat.

Wielbiąc Boga w Trójcy Swiętaj Jedynego, Stwórcę i Dawcę Zycia,prosimy Cię,
aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, pogłębił więź
małżeńską i przyczynił się do wzrostu wiary i nadzei, którą pokładamy w Tobie.
Amen.
Modlitwa Narodu
Boże, nasz Ojcze i Stwórco człowieka, który jesteś Panem i dawcą ludzkiego życia, zwracamy się do Cie-bie z ufną prośbą o pełene zrozumienie wielkiego i niepowtarzalnego daru życia.

Swą prośbę, by w pełni i należycie zrozumieć wielkość tego daru kierujemy przez wstawiennictwo Matki Jednorodzonego Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Niech Maryja, Boża i nasza Matka nauczy nas głębokiego szacunku wobec daru ludzkiego życia i chroni przed jakimkolwiek zamachem na ludzkie życie oraz pogardzaniem i lekceważeniem życia człowieka. Swiadomi jesteśmy tego, że dar życia jest właściwie rozumiany i odczytywany w naszych czasach i w Ojczynie naszej.

Przepraszamy więc za wszelkie grzechy popełnione wobec ludzkiego życia.
Przepraszamy za każdą śmierć poczętego a nienarodzonego dziecka.
Maryjo, nasza Matko i nasza Królowo, ratuj i wspomagaj nas. Amen

Jasna Góra, 1 maja 1992 r.
Aktualności
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Jan Gwiżdż
tel. 06181 90 888 67

WIKARIUSZ
ks. Michał Laskowski
tel. 06181 43 48 797

REZYDENT
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0160 6315009
BIURO PARAFIALNE
MAINTAL/DÖRNIGHEIM


  PONIEDZIAŁEK/MONTAG
  16.30-18.30

  WTOREK/DIENSTAG
  16.30-18.30

  ADRES
  Eichendorffstr. 14
  63477 Maintal-Dörnigheim

  Tel. 06181 9088866

  E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
  NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM


  HANAU

  Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
  Lamboystr. 24

  Niedziela Msza św. godz. 10.30, 12.00

  Pierwszy piątek miesiąca 18.00-19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.


  MAINTAL-DÖRNIGHEIM

  Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
  Eichendorffstr. 14

  Niedziela Msza św. godz. 18.00 (oprócz wakacji letnich)

  Poniedziałek Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - godz. 18.30, Msza św. - godz. 19.00

  Piątek Msza św. godz. 19.00

  Pierwszy czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji kapłanów oraz o nowe powołania - godz. 18.30, Msza św. - godz. 19.00


  BAD SODEN SALMÜNSTER

  Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
  Pacificusplatz 1

  Sobota Msza św. godz. 15.30


  FULDA

  Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
  Andreasberg 5

  Sobota Msza św. godz. 17.30
  DANE KONTAKTOWE PARAFII

  Polnische Katholische Mission Hanau
  Eichendorffstr. 14
  63477 Maintal/Dörnigheim

  Tel. 06181 9088866
  E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
  2 Online « 45 Dziś « 196659 Odwiedzin