Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Haus Concordia Gość Niedzielny Niedziela
Podziękowania Parafian z Hanau
Dobry nasz, Księże Proboszczu!
Smutna nas chwila z Tobą jednoczy,
Czcigodny nasz dobry Kapłanie.
Zal serce ściska, łzą zachodzą oczy,
Ty nas opuszczasz, dziś Twe pożegnanie.
Ty Ojcem i Opiekunem nam byłeś;
Wpajałeś w dusze prawdy wiary świętej.
Jezusa i Matkę Najświętszą kochać uczyłeś,
Gdy nas opuszczasz, żal nasz jest bez miary.
Gdy Bóg Ci przeznacza innej pracy pole,
Za wszystkie starania Tobie dziękujemy.
Idziesz posłuszny pełnić Bożą wolę,
My zaś za Ciebie modlić się będziemy.
A teraz, gdy się z Tobą żegnać trzeba,
Życzymy dobra wszelkiego obfitość.
Niech Ci Pan Bóg udziela łask nieba
Na dalsze Twoje, jak najdłuższe lata.

Dzieci z Parafii św. Wojciecha w Hanau.


Czcigodny Księże Proboszczu Kanoniku!
25. lat twojej posługi tutaj dowiodło, że jesteś i dobrym kapłanem, i dobrym człowiekiem.
Wielu z nas od lat podziwia Twoją wierność zasadom i odwagę w głoszeniu po-glądów, Twój patriotyzm i troskę o los naszej Parafii; Twoje zawierzenie Bogu i Matce Najświętszej oraz ofiarną służbę każdemu człowiekowi. Za dar takiego kapłaństwa możemy Ci, Księże ofiarować tylko modlitwę i prosić Boga o to, by zasiane przez Ciebie ziarno wydało plony obfite.
Chcielibyśmy powiedzieć znacznie więcej, ale nawet najpiękniejsze słowa nie wyrażą tego, co czują nasze serca. Wdzięczność swą za wszystko, czego dzięki Twojej obecności wśród nas doś-wiadczyliśmy, wyrazimy najprościej - modlitwą i różami, a każda z 25 róż niech będzie symbolem jednego roku Twojej kapłańskiej posługi wśród nas. Niech Matka Boża, której Opiece tak często nas powierzałeś, chroni Twe zdro-wie i dodaje sił na długie, długie lata. Księże Proboszczu - Bóg zapłać za Twoją obecność wśród nas.

Czcigodny Księże Proboszczu!
Rozstania są trudne, gdy nadchodzi chwila pożegnania z osobą bliską sercu.
Smutek jaki dziś odczuwamy, dowodzi,że dla wszystkich obecnych w tej świą-tyni jesteś naprawdę Kimś wyjątkowym. Kiedy patrzymy wstecz na 25 lat Twojej posługi wśród nas, dostrzegamy jak wielką wartość mają słowa:"Zyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie".
Slady Twojej pracy, posługi, Księże Proboszczu, dostrzegamy wokół, a ślady Twojej działalności duszpasterskiej tkwią głęboko w naszych sercach. Wystarczy chwila zadumy, by je ujrzeć. Twoja postać zabiegana, doglądała wyszystkiego po ojcowsku. Lekcje religii, katechezy, udzielane Sakramenty Swięte, spotkania z młodymi, pielgrzymki. Dla każdego byłeś bliski. Twe słowa, modlitwy i ciągła troska o właściwe pokazanie drogi do świętości. Trudno wskazać dziś wszysttkie dzieła Twych rąk, ale patrząc na owoce Twojej pracy, posługi, dostzrgamy miłość, jaką kryje Twoje serce do Boga i ludzi. "Być dobrym, to rzecz szlachetna; ale uczyć innych być dobrymi, to rzecz jeszcze szlachetniejsza".


Czcigodny Księże Kanoniku,
Kiedy nadchodzi chwila pożegnania z osobą bliską, ogarniają nas różne uczucia. Smutek, jaki dzisiaj odczuwamy, dowodzi, że jesteś Księże naprawdę kimś wyjątkowym. Patrząc wstecz na 25 lat Twojej posługi wśród nas,dostrzegamy, jak wielką wartość mają słowa:"Zyj tak, aby ślady Twoich stóp, przetrwały Ciebie".
Księże Proboszczu! Slady Twojej posługi dostrzegamy wokół, po prostu nie da się ich nie zauważyć, a ślady Twojej działalności duszpasterskiej są zapisane w naszych sercach. Starałeś się być tam, gdzie byłeś potrzebny.
Dziękujemy za głoszone słowa prawdy o Bogu, za udzielone Sakramenty św.; za to, że tak wspaniale opiekowałeś się parafią. Dziękujemy za to, że zauważałeś problemy, zmartwienia i cierpienia każdego członka swej wspólnoty, że w trudenych momentach przynosiłeś pocieszenie i ukojenie duszy.
Za wszelkie dobro, które w służbie Bogu i ludziom uczyniłeś, pragniemy Księdzu kanonikowi z całego serca podziękować.
Z okazji tak wspaniałej posługi, przyjmij Księże Kanoniku najserdeczniejsze życzenia: wielu łask Bożych oraz Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata.
Wszyscy razem życzymy Ci, szystkiego najlepszego, dużo zdrowia i wszelkich Łask Bożych w nowym miejscu Twego pobytu. Mamy nadzieję, że i Ty o nas nie zapomnisz i będziesz nas odwiedzał.
Już teraz serdecznie zapraszamy.Jako dowód wdzięczności przyjmij od nas ten skromny podarunek.

Szczęść Boże, Księże Kanoniku!


W życiu człowieka są takie chwile,
że pamięć o nich długo zostanie.
Dla nas jest taką smutną chwilą,
Księdza Proboszcza pożegnanie.
Ta fala wzruszeń i rozrzewnienia,
tak w sercach naszych się wezbrała,
że smutym sercem i pustą duszą żegna
Rada Parafialna.
Niebo swą łaską i swą pomoicą,
niech Cię wspomaga przez długie lata,
a czasem niech Ksiądz wspomni Hanau,
bo cząstka Księdza wśród nas została.

Czcigodny Księże Proboszczu!
W życiu każdego człowieka są takie chwile, które kończą się etapami.
Okres dzieciństwa i młodzieńcze lata, poświęciłeś na przygotowanie do kapłaństwa.
Wypełniając swoje powołanie przez tak wiele lat posługi kapłańskiej, wykazałeś Szanowny Księże, że zostało ono spełnione.
Dzisiaj na pewno przeżywasz i rozpamiętujesz swoją pracę, posługę.
Zapewniamy: na pewno dobrze spełnione są Twoje oczekiwania.
Twoja postać zabiegana,doglądała wszystkiego po ojcowsku. Konfesjonał z rana
i też gdy trzeba. Lekcje religii, katechezy, homilie, udzielane Sakramenty św.,spotkania z młodymi, pielgrzymki. Dla każdego byłeś bliski.
Pamiętamy - złotymi zgłoskamni w naszych głowach jest to wyrate: Twoje słowa, modlitwy i ciągła troska o właściwe pokazanie drogi do świętości.
Wiele pracy, serca i zdrowia włożyłeś, aby nasza Swiątynia i jej otoczenie były coraz piękniejsze.
Dziękujemy również, za dyskretne służenie pomocą materialną potrzebującym.
Dziś, Czcigodny Księże zechciej przyjąć:
Najserdeczniejsze życzenia na ten kolejny życiowy etap; zdrowia, wytrwałości, wszelkich łask Jezusa, Któremu służysz. Niech Matka Boża, Twój św. Patron -św. Edward i ppatron naszej Misji - św. Wojciech mają w Swojej opiece.
Bóg zapłać za wszystko!

Zyczymy Księdzu Edwardowi w tym nowym etapie życia; wiele zdrowia, wiele łask od Pana Jezusa, Któremu służył tyle lat oraz błogosławieństwa od Matki Bożej, Której zaufał.
Tego życzą członkowie -Rady Parafialnej !


Z podziękowaniem wierni Parafianie z Hanau.
 
Aktualności
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 90 888 66
damian.lewinski@bistum-fulda.de

WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 42 77 425
marcin.szymczyk@bistum-fulda.de

REZYDENT
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0160 6315009
BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
16.30-18.30

WTOREK/DIENSTAG
16.30-18.30

ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal-Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM


HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 10.30, 12.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00-19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.


MAINTAL-DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 18.00 (oprócz wakacji letnich)

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00


BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30


FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
1 Online « 21 Dziś « 144710 Odwiedzin