Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Haus Concordia Gość Niedzielny Niedziela
1945 - 2005 Duszpasterstwo polskojęzyczne w Hanau
Na terenie Hanau i w okolicy były: Kompania Wartownicza 4082 Hanau - Wolfgang, Kompania Pracy 4041 Hanau - Grossauheim oraz Kompania Wartownicza 4038 plut. "A" Hanau-Langedibach.
Posługę duszpasterską do 1950 r. w miejscach przebywania Polaków prowadzili kapłani dojeżdżający z Mannheim, Aschaffenburga, Darmstadt i Frankfurtu: ks. Edmund Chart, ks. Szczepan Weber, o. Stefan Reszetylo, Mc. Edward Cormick (kapłan amerykański), ks. Jan Stasiak, ks. kanonik Franciszek Wajda, ks. Władysław Brzozowski oraz ks. Józef Rutkowski. Od 1950 r. do marca 1982 r. posługiwał ks. Piotr Wawrzyniak, były więzień Dachał. Po ks. Wawrzyniaku od marca 1982 r. pracę podjął tu ks. Kazimierz Kosicki.
W okolicy Fuldy posługiwali: ks. Ryszard Skiba - Ośrodek Duszpasterski Fulda; ks. Józef Staszak - Fulda Konstantin Kaserne; ks. Jan Tymiński - Fulda Bleidorn Kaserne; ks. Piotr Kaczmarek - Fulda Laudendorf Kaserne; ks. Stanisław Kaczmarek - kapelan ZHP przy Komendzie Chorągwi Fulda. W późniejszym czasie posługiwał także ks. Edmund Chart z Frankfurtu. W 1987 i 1998 r. pracował w Fuldzie ks. Jan Kozaczka. Natomiast w okolicach Marburga posługiwał ks. Jan Król - Marburg-Allendorf, Duszpasterstwo Katolickie Polskich Obozów Cywilnych.
Używano następujących nazw przy określaniu posługi duszpasterskiej wśród Polaków: Duszpasterstwo Katolickie Oddziałów Wartowniczych, Duszpasterstwo rzymsko-katolickie dla Polaków, Duszpasterstwo nad Polakami w Niemczech, Duszpasterstwo Katolickie Polskiego Ośrodka Cywilnego oraz Duszpasterstwo Ośrodka Polskiego
Oprócz tradycyjnej posługi duszpasterskiej wypełnianej z wielkim zaangażowaniem przez kapłanów (przygotowania i udzielanie sakramentów, głoszenie rekolekcji) odnotujemy poświęcenie pomnika na cmentarzu w Hanau po mszy św. o godz. 9.30 w Kompanii Wartowniczej 4082. które miało miejsce 3 V 1949r.
W latach 80. minionego stulecia przybyła nowa emigracja z Polski, po rozbiciu Związku Zawodowego "Solidarność". Dlatego ks. Kazimierz Kosicki, posługujący we Frankfurcie od marca 1983 r., miał wiele pracy, bo oprócz Frankfurtu i innych miejscowości w diecezji Mainz i Würzburg odwiedzał Hanau, Bad Soden Sal. i Fuldę. Dzięki staraniom ówczesnego rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Franciszka Mrowca otworzono Misję w diecezji Fulda, w Hanau. Ks. rektor zwrócił się do ks. kard. Henryka Gulbinowicza z Wrocławia aby wydelegował kapłana do posługi do nowo powstałej Misji w Hanu. Kard. Gulbinowicz przysłał ks. Edwarda Ogrodowicza, który przybył do Niemiec 19 I 1989 r. Patronem Misji w Hanu jest św. Wojciech.
Od lutego 1989 r. msze św. systematycznie były odprawiane w Hanau, w Fuldzie i Bad Soden Salmünster. W obozie dla przesiedleńców w Lützel/Gelnhausen odprawiano od Wielkanocy 1991 r. do końca 1994 r. Od Bożego Narodzenia 1993 r. rozpoczęto odprawiać msze św. w Marburgu.
Gdy skończono odprawiać w lagrze, zaczęto odprawiać od 1995 r. dla robotników budujących komin dla elektrowni w Grossauheim (najpierw w Grosskrotzenburg, a potem w Hainburg - zakończono w czerwcu 1997 r.). W czasie choroby ks. Henryka Gardyjasa półtora roku msze św. odprawiano w Stadtallendorf (1997- 1998).
Obecna posługa obejmuje: Hanau - kościół Hl.Geist, Lamboystr.24; Fuldę - kościół St. Andreas, Andreasberg 5; Marburg - kościół Liebfrauen, Grosseelheimerstr. 10; Bad Soden Sal. - kościół St.Laurentius, Pacificusplatz 1. W ciągu całego roku pół godziny przed wszystkimi Mszami jest okazja do spowiedzi. Systematycznie we Mszach św. niedzielnych uczestniczy od 600 do 700 wiernych.
Od 1989 r. na 2 tygodnie przed świętami i Bożego Narodzenia i Wielkanocy zapraszany jest kapłan z Polski do wygłoszenia rekolekcji i pomocy w spowiedzi. Wówczas pomagają również kapłani studenci z St. Georgen z Frankfurtu oraz kapłani polscy posługujący w duszpasterstwie niemieckim. Ponad 3,5 rokuk (do 2001) pomagał w czasie pisania doktoratu ks. Algirdas Jurevicius z diecezji Kaisiadorys na Litwie, gdzie obecnie jest wikariuszem generalnym. Jego matka jest Polką i nauczyła go języka polskiego, a ojciec Litwinem. Zawsze, jak może, służy pomocą nasz ks. prob. Benedykt Pinocy - emeryt zamieszkujący w Nidderau, obchodzący w tym roku 90. rocznicę urodzin. W 2004 r. skorzystało ze spowiedzi wielkanocnej 1121 osób (rozdajemy obrazki z nadrukiem modlitw). Wielu ludzi przeżywa problemy osobiste i rodzinne, stąd wiele rozmów przeprowadzanych w Misji i odwiedziny duszpasterskie w rodzinach, u ludzi starszych i chorych z udzielaniem sakramentów.
Prowadzone są systematycznie przygotowania do sakramentów św. W 2004 r. był udzielone 22 chrzty. Obecnie co 2 lata przystępuje do bierzmowania ponad 20 osób. W 2004 r. do sakramentu małżeństwa przygotowanych było 17 par małżeńskich (7 ślubów udzielono tutaj, a 10 w Polsce). Do I Komunii św. przygotowanych jest co roku od 5 do 12 dzieci. Z racji przyjęcia sakramentów osoby otrzymują pamiątki w postaci błogosławieństwa Ojca św., książek i obrazków religijnych.
Katechezy są prowadzone w 4 grupach: przedszkolne i przedkomunijne oraz pokomunijne prowadzi od 2005 r. katechetka z Frankfurtu, a ks. proboszcz grupy przygotowujące się do I Komunii św. i bierzmowania.
Wspólnota ministrancka liczy ponad 20 ministrantów. Wspólnota lektorów i kantorów liczy też ponad 20 osób (dzieci, młodzież i starsi). Jest też kilkunastoosobowa grupa modlitewna - Odnowa w Duchu Świętym.
Rokrocznie uroczyście obchodzony jest odpust naszego patrona św. Wojciecha.
W 1993 r. na 15-lecie pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II Misja wydała modlitewnik Otwórzcie drzwi Chrystusowi w nakładzie 5 tyś. szutk. Mozna to było zrealizować przy wspólpracy kurii w Fuldzie, ks. K. Pietkuna ze Zgorzelca i ks. B.Sylwestrzaka z Kamieńca (wrocławskie) oraz pani Haliny - gospodyni w Misji.
Ku pogłębieniu i umocnieniu wiary służą rozprowadzane czasopisma: "Naszego Słowa", "Nasz Dziennik", "Miłujcie się", "Oremus" i "Dzień Pański" oraz książki katolickie. Wspieramy głoszenie ewangelii i posługę Kościoła w świecie: o. Władysława w Maroku; ks. bpa misjonarza Stanisława Dowlaszewicza w Boliwii, jadłodajnię w Zgorzelcu i dom dziecka w Legnicy.
Przy Misji działa zarejestrowane Chrześcijańskie Centrum Języka Polskiego, Kultury i Tradycji. Język polski nauczany jest przy naszej Misji od 15 lat. Obecnie są 4 grupy nauczania, które prowadzą 3 nauczycielki. Szkoła organizuje różne imprezy (w i poza kościołem).
Przy Misji istnieje Rada Duszpasterska. Osoby z Rady, jak i wiele innych osób przy kościołach angażują się w funkcjonowanie Misji. Bez ich pomocy byłoby ciężko podołać zadaniom, które się podejmuje w Misji dla dobra naszej wspólnoty.
Organizujemy pielgrzymki: do Ziemi Świętej, do Rzymu, sanktuariów maryjnych i inncyh świętych miejsc w całej Europie - od Częstochowy do Fatimy. Co roku odbywa się także pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Maria Buchen k. Lohr. Ludzie z okolic Hanau i Frankfurtu pielgrzymują już tam od ponad 50 lat.
W 1996 r. odbywała sie peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a nasza Misja przeżyła tę wielka uroczystość 22-28 IX 1996 r. Mała kopia obrazu Matki Bożej nawiedzała także przez półtora roku rodziny naszej Misji, pamiątką tego jest księga.
Przy Misji wydawany jest od 16 lat co miesiąc list parafialny "Posłaniec" - 350 egzemplarzy co niedzielę w ciągu roku, a przed i na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy - 700. Misja żywo i licznie uczestniczy i w przygotowaniu w we wspólnej uroczystości Bożego Ciała wszystkich wierzących z parafii niemieckich obcojęzycznych. Uczestniczymy także w innych wspólnych z parafiami niemieckimi spotkaniach modlitewnych o różnym charakterze. Nasza wspólnota, czując wdzięczność za możliwość posługiwania, bierze też na siebie obciążenia finansowe związane z utrzymywaniem kościołów, z których korzystamy.
W 1992 r. ufundowaliśmy chorągiew, z którą uczestniczymy w pielgrzymkach i procesjach. Na pierwszej stronie widnieje Matka Boska Częstochowska z napisem: "Królowo Polski, módl się za nami, 1989 Polska Misja Katolicka", a na drugiej postać patrona misji św. Wojciecha z napisem: Święty Wojciechu, módl się za nami, Hanau-Fulda 1992".
 
Aktualności
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 90 888 66
damian.lewinski@bistum-fulda.de

WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 42 77 425
marcin.szymczyk@bistum-fulda.de

REZYDENT
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0160 6315009
BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
16.30-18.30

WTOREK/DIENSTAG
16.30-18.30

ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal-Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM


HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 10.30, 12.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00-19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.


MAINTAL-DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 18.00 (oprócz wakacji letnich)

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00


BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30


FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
1 Online « 21 Dziś « 144710 Odwiedzin