Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Haus Concordia Gość Niedzielny Niedziela
1989 - 2013 Działalność duszpastersko-kulturowa Ks. Kan. Edwarda Ogrodowicza na Polskiej Parafii Katolickiej św. Wojcie
Ks. Kan. Edwarda Ogrodowicza urodził się 13.10.1947 r. w Oleśnicy Śląskiej. Święcenia Kapłańskie przyjął 24.05.1974 r. w Katedrze Wrocławskiej.

Posługę duszpasterską w Polskiej Misji Katolickiej p.w. św. Wojciecha w Niemczech w Hanau - diec. Fulda rozpoczął 19.01.1989 r., organizując jej struktury duszpasterskie. Od lutego 1989r. systematycznie odprawiane są Msze św. w miejscowościach: w Hanau, Fulda i Bad Soden Sal. W obozie dla przesiedleńców w Luetzel/Gelnhausen odprawiał od Wielkanocy 1991 r. do końca istnienia obozu tj. końca 1994 r. Od Bożego Narodzenia 1993 r. rozpoczął odprawiać Msze św. w Marburgu. Gdy skończył odprawiać w lagrze, zaczął odprawiać od 1995r. dla robotników budujących komin dla elektrowni w Grossauheim do końca czerwca 1997 r. W czasie choroby współbrata w kapłaństwie odprawiał 1,5 roku w Stadtallendorfie(1997-1998). W sobotę i niedzielę przejeżdża od 500 do 600 km na odprawianie. Plus w tygodniu za sprawami duszpasterskimi do ludzi to razem tygodniowo ponad 1000 km. Od 1998 do końca 2010 r. odprawiał 4 niedzielne Msze św. Przed każdą Mszą św. jest pół godziny okazja do Spowiedzi św. Systematycznie we Mszach św. uczestniczy od 600 do 700 wiernych.

Od 1989 r. na 2 tygodnie przed świętami i Bożego Narodzenia i Wielkanocy zaprasza kapłanów z Polski do wygłoszenia rekolekcji i pomocy do Spowiedzi św. Pomagali także Księża studenci doktoranci z St. Georgen we Frankfurcie i Ks. Senior Benedykt Pinocy, z naszej diecezji pochodzący. Pomagają mu także Księża z Polski pochodzący , a posługujący na Parafiach Niemieckich. Ponad 1000 wiernych przed każdą Wielkanocą korzysta z Sakramentu Pokuty (w 2012 zostało rozdanych 1055 obrazków z nadrukiem modlitw). Przed Bożym Narodzeniem 600- 700 osób jest do Spowiedzi św.(Spowiada się także osoby uczestniczące w liturgii cotygodniowej w j. niemieckim, a pochodzących z Polski). Wielu ludzi przeżywa problemy osobiste i rodzinne (związane z przyjazdem tutaj) stąd wiele rozmów przeprowadza w Misji i odwiedza w rodzinach, u ludzi starszych i chorych udzielając Sakramenty św. Prowadzi systematyczne przygotowania do Sakramentów św. Rokrocznie udziela 20-25 chrztów.

Pierwsze 7 lat do Bierzmowania przystępowało 50-60 młodzieży. Obecnie co 2 lata ok. 25 młodych. Bierzmowania udzielali Biskupi z naszej diecezji, z Polski i ze świata. Do I.Komunii św. przygotowywanych rokrocznie jest 10-12 dzieci. Przygotowywanych do Sakramentu Małżeństwa jest rokrocznie 10-12 par (co najmniej 9-10 spotkań). W tym udziela na miejscu 3-4 śluby, a reszta jedzie do Polski, do rodzinnych stron. Z racji przyjęcia Sakramentów osoby otrzymują pamiątki w postaci błogosławieństwa Ojca Sw.;książek i obrazków religijnych. Także z racji przeżywanych w Kościele Powszechnym wydarzeń rodziny otrzymują dokumenty, np. w roku 2012 Roku Wiary otrzymały "Porta fidei" List Papieża Benedykta XVI na rozpoczęcie Roku.

Wspólnota ministrancka liczy ponad 20 młodych chłopców. Wspólnota lektorów i kantorów liczy ok. 25 osób(dzieci, młodzież i starsi).
Ma także 4 Róże Różańca św. Rokrocznie uroczyście obchodzony jest Odpust patrona Misji - św. Wojciecha. W 1993 r. na 15-lecie pontyfikatu Bł.Ojca Sw. Jana Pawła II wydał modlitewnik "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" w nakładzie 5 tys.sztuk. Ku pogłębieniu i umocnieniu wiary rozprowadza czasopisma:Gość Niedzielny", "Niedziela Nasze", "Słowo Różaniec", "W Naszej Rodzinie", "Miłujcie się", "Oremus", "Dzień Pański", "Anioł Stróż", "Promyczek Dobra".
Wspiera wraz z ludźmi głoszenie Ewangelii i posługę Kościoła w świecie: O.Władysława Pękali w Maroku( we Wrocławiu wyświęcony); Ks. Bpa Misjonarza Stanisława Dowlaszewicza w Boliwii(pochodzi z Kamiennej Góry), a także Misjonarzy w Zimbabwe przez Ks. A. Halembe z Kirche i Not, gdzie on 12 lat posługiwał jako misjonarz.

Także wspomaga jadłodajnię w Zgorzelcu - w podziękowaniu Ks. Pietkunowi koledze rokowemu za pomoc w przesyłaniu wszelkiej poczty.
Prowadzi nauczanie języka polskiego w 4 grupach wiekowych. W 2011 r. ośmiu młodych, którzy uczyli się w szkole w Hanau zaczęło studiować w Polsce.
Ku ożywieniu wiary organizuje pielgrzymki do Ziemi Św., Rzymu, Sanktuariów Maryjnych i innych Świętych miejsc w Europie - od Częstochowy po Fatime.

W 1996 r. Misja jego przeżyła Peregrynację Kopii Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, po uprzednim przygotowaniu misjami. Od samego początku wydaje, przygotowując sam gazetę Parafialną"Posłaniec" 16 stron, formatu A4 w ciągu roku w każdą niedzielę 350 sztuk, a przed Świętami 700 sztuk.

Misja żywo i licznie uczestniczy i w przygotowywaniu i przeżywaniu wspólnych Uroczystości z parafiami niemieckimi. Czując wdzięczność za możliwość posługiwania i korzystania z dobroci miejscowego Kościoła bierze z ludźmi, na miarę możliwości udział w obciążeniu utrzymania kościołów składając ofiary.

W 1992 r. ufundował chorągiew (I.-Matka Boska Częstochowska; II-Św. Wojciech). Uczestniczy z nią w uroczystościach: pielgrzymkach i procesjach. Owocne jego posługiwanie jest wspierane przez wielu zaangażowanych ludzi: wyrażane w ich odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy; szacunku do Kapłaństwa Chrystusowego i ich modlitwie wspierającej jego posługę duszpasterską wśród powierzonego mu Ludu Bożego.
 
Aktualności
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 90 888 66
damian.lewinski@bistum-fulda.de

WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 42 77 425
marcin.szymczyk@bistum-fulda.de

REZYDENT
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0160 6315009
BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
16.30-18.30

WTOREK/DIENSTAG
16.30-18.30

ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal-Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM


HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 10.30, 12.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00-19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.


MAINTAL-DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 18.00 (oprócz wakacji letnich)

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00


BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30


FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
1 Online « 21 Dziś « 144710 Odwiedzin