Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Haus Concordia Gość Niedzielny Niedziela
Słowa podziękowania ks.Kan.E.Ogrodowicza Parafianom
Moi Drodzy!
Jak wiadomo w minionym roku, 13.10.2012 r. ukończyłem 65.rok życia. Nie będąc inkardynowanym do diec. Fulda otrzymałem prawo przejścia na emeryturę. Napisałem więc do Biskupa, dziękując że miałem możliwość posługiwania duszpasterskiego Wam prawie przez 25. lat i oddałem się do dyspozycji Biskupstwa. Wolą Bis-kupstwa we Fuldzie było, że z dniem 01.10.2013 r. mogę odejść na , chyba zasłużoną emeryturę. Poproszono mnie, abym jeszcze cały październik posługiwał, bo dla Ks. Henryka, nowego Proboszcza Misji w Hanau nie przygotowano mieszkania, po odejściu na emryturę Ks. z Maintal, który też 01.10.2013 r. opuścił parafię.
Wyrażam wdzięczność Wszystkim i każdemu z osobna za wszelkie dobro, życzliwość i pomoc, której doświadczyłem w czasie prawie 25. lat posługiwania Wam w drodze wspólnego pielgrzymowania szlakami wiary przez ziemię do Ojczyzny Niebieskiej.
Dziękuję za Wasze gorące serce i otwarte ręce, dzięki czemu mogliśmy pomóc innym braciom i siostrom będącym w potrzebie w Polsce i na całym świecie.
Dziękuję także i współbraciom w kapłaństwie języka niemieckiego i z Misji i z Polski za wszelką życzli-wość i pomoc w mojej posłudze.
Dobrze, gdy każdy z nas ma wartości, prawdy i zasady postępowania swojego w życiu.
Pomaga to w codzien-nym trudzie życia. Wolę Bożą starałem się realizować oddając się od najmłodszych lat w Opiekę Bożą przez nieustanne Orędownictwo Maryi; Różaniec codziennie, nabożeżstwa do Matki Bożej. Oddawałem się w opiekę i modliłem się codziennie za dusze w czyśćcu cierpiące, które od 12 roku życia do dziś, budzą mnie o właściwej porze. Jak również od najmłodszych lat polecam Panu Bogu intencję:"Módl się codziennie za ludzi spotkanych na drodze życia".Staram się ją wypełniać, jak również dodaję jeszcze modlitwę za tych, którzy prosili mnie o modlitwę, polecali się moim modlitwom i za tych, którym i ja obiecałem modlitwę. Stąd będziemy siebie blisko, bo modlitwa będzie nas nieustannie łączyła w Bogu, kochającym nas Ojcu.
Wdzięczny za wszystko Panu Bogu i Wam z darem pamięci w modlitwie

Ks. Prob.Kan. Edward Ogrodowicz

P.S. Od 1 lutego 2014 roku możliwość kontaktu pod nowym adresem: Nußallee 32, 63450 Hanau
 
Aktualności
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 90 888 66
damian.lewinski@bistum-fulda.de

WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 42 77 425
marcin.szymczyk@bistum-fulda.de

REZYDENT
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0160 6315009
BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
16.30-18.30

WTOREK/DIENSTAG
16.30-18.30

ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal-Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM


HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 10.30, 12.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00-19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.


MAINTAL-DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 18.00 (oprócz wakacji letnich)

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00


BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30


FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: pm-hanau@bistum-fulda.de
1 Online « 21 Dziś « 144710 Odwiedzin