Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
PIERWSZA KOMUNIA
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił ? nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. ( J 6, 55-58)

Komunia Święta to pamiątka Ostatniej Wieczerzy. To wspomnienie dziękczynienia, które Jezus złożył Bogu Ojcu i symbol drogi Chrystusa ku zbawieniu ludzkości - męki, śmierci i zmartwychwstania - w której również uczestniczymy podczas Eucharystii. Słowo Komunia wywodzi się z łacińskiego słowa communia oznaczającego wspólnotę. I Komunia Święta to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego dziecka. Dlatego mądre i odpowiedzialne przygotowanie do tak bliskiego obcowania z Bogiem jest tutaj nieodzowne. Młody człowiek musi mieć świadomość ogromnej wagi całego wydarzenia. Uroczysta Msza św. pomaga dzieciom zrozumieć jak wyjątkowe jest każdorazowe przyjęcie Ciała Chrystusa w postaci Hostii.

Niezbędne informacje (dla rodziców i dzieci przystępujących po raz pierwszy do Komunii św.)
  - Do Komunii św. przystępują dzieci w wieku 8-9 lat.

  - Podstawowe przygotowanie do Komunii oraz pierwszej Spowiedzi odbywa się w szkole podczas katechezy. Dzieci, które ukończyły katechezę z oceną pozytywną zostaną dopuszczone do przyjęcia Komunii św.
  - Dzieci oraz ich rodzice powinni regularnie uczestniczyć we Mszach św. oraz nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, majowe).
  - Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach w parafii dotyczących przygotowań do I Komunii Świętej.
  - Dziewczynki ubierają białe sukienki, chłopcy alby komunijne albo garnitury. Rodzice powinni zadbać o świece i książeczki do nabożeństwa dla swoich dzieci.
  - Próby komunijne odbywać się bedą w kościele. O ich terminie będą powiadamiani rodzice i dzieci.
Aktualności
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zapraszamy matki z małymi dziećmi na spotkania w każdy piątek o godz. 9.00 do domu parafialnego w Maintal.
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 9088866


WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 3027907

BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
17.00-18.45

WTOREK/DIENSTAG
15.00-17.00


ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de

NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM

HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 11.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00 - 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.

MAINTAL/DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 8.00 i 18.00

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00

BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30

FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de
1 Online « 4 Dziś « 75764 Odwiedzin