Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
CHRZEST
Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał. (Psalm 37, 5)

Chrzest to pierwszy i najważniejszy sakrament. Należący do grupy sakramentów niepowtarzalnych (można przyjąć je tylko raz w życiu). To narodzenie się na nowo na łonie Kościoła w Bożej miłości. Stanie się prawdziwym dzieckiem Bożym i pierwszy krok w stronę zbawienia. Poprzez symboliczne trzykrotne polanie głowy - chrzest zmywa z człowieka grzech pierworodny. Po przyjęciu chrztu możemy przyjąć kolejne sakramenty.

Niezbędne dokumenty i informacje (dla rodziców chcących ochrzcić dziecko)
  1. Przynajmniej jeden z rodziców musi przynależeć do Kościoła Katolickiego.
  2. Należy zgłosić potrzebę przyjęcia sakramentu w biurze parafialnym.
  • Należy przynieść akt urodzenia dziecka.
  • Należy przygotować wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców - jeżeli był zawierany poza parafią.
  • Należy przygotować informacje o rodzicach chrzestnych (data urodzenia, data ślubu - jeśli był zawarty, dokładny adres zamieszkania).
  • Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza, że są dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych (mieszkający w Niemczech - przynależność do Kościoła Katolickiego - Patenschein; mieszkający w Polsce - bycie wierzącym i praktykującym katolikiem).

  3. Należy pojawić się przynajmniej kwadrans przed uroczystością i przygotować białe ubranie dla dziecka oraz gromnicę - świecę chrzcielną.
  4. Przed uroczystością rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, a w czasie mszy do Komunii św.


Warunki dopuszczenia do godności rodzica chrzestnego (według Kodeksu Prawa Kanonicznego)
  1. Ukończone 16 lat.
  2. Przyjęcie sakramentów: Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania.
  3. Bycie praktykującym katolikiem i prowadzenie życia zgodnie z zasadami wiary.
  4. Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczająca na katechizację.
Aktualności
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zapraszamy matki z małymi dziećmi na spotkania w każdy piątek o godz. 9.00 do domu parafialnego w Maintal.
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 9088866


WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 3027907

BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
17.00-18.45

WTOREK/DIENSTAG
15.00-17.00


ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de

NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM

HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 11.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00 - 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.

MAINTAL/DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 8.00 i 18.00

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00

BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30

FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de
1 Online « 4 Dziś « 75764 Odwiedzin