Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Przyjaciele Misji
Staramy się żyć wiarą na codzień na niemickiej ziemi z dala od naszej Ojczyzny. Razem tworzymy Chrześcijańską Wspólnotę Wiary Kościoła Katolickiego. Pomagamy sobie wzajemnie na tej drodze, jak również wiele pomocy otrzymujemy z zewnątrz aby nasza Misja była żywą cząstką uczniów Chrystusa.
Do grona przyjaciół naszej Misji są osoby, które wiele nam pomagały w dobremu i owocnemu funkcjonowaniu naszej wspólnoty.
Ks. Bp Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii -Santa Cruz
Ks. Biskup pochodzi z Kamiennej Góry parafii św. Ap.Piotra i Pawła. Gdy Ks. Ogrodowicz był wikariuszem przy tej parafii w latach 1974-1981 Ks. Biskup był młodzieńcem i wstąpił do Seminarium. Został wyświęcony na księdza jako franciszkanin w roku 1984 . Po dwóch latach kapłaństwa wyjechał na misje do Boliwii. Posługiwał 15 lat w Montero. W Uroczystość Trzech Króli 2001 roku Jan Paweł II, nasz Papież obdarzył go godnością biskupią, a konsekracja odbyła się 13.03.2001 roku w Boliwii , w której uczestniczyłem z braćmi ks.Biskupa: Zygmuntem i Zbyszkiem. Został sufraganem diec. Santa Cruz przy Kardynale Juliuszu Terazza.
Ilekroć przylatywał z Boliwii do Polski, między lądowanie miał we Frankfurcie, gdzie Go odbierałem i do Polski odwoziłem, raz ja innym razem jego starszy brat Zygmunt, także franciszkanin.
Odprawiał wiele razy w naszej wspólnocie Msze św. i głosił kazania. Udzielał naszej młodzieży dwa razy Sakramentu Bierzmowania. Wspieraliśmy jego posługę kapłańską, misyjną, a teraz Biskupią naszymi modlitwami i ofiarami. Odwdzięczał się Ks. Biskup swoimi modlitwami, błogosławieństwem Biskupim i modlitwami ludzi z Boliwii, którym o nas opowiadał.
Ks. Kan Prob. Kazimierz Pietkun - Zgorzelec
Z Ks.K azimierzem zostałem 25.05.1974r. wyświęcony na kapłana we Wrocła-wiu. Przez wszystkie lata kapłańskiej posługi w miarę możliwości pomagaliśmy sobie w posłudze duszpasterskiej i w Polsce i teraz gdy ja tutaj posługuję.
Będąc w Zgorzelcu Ks. Kazimierz przysyłał Ks. Wikariuszy do odprawiania, gdy była potrzeba np. gdy byłem chory czy jechałem na pielgrzymkę.
Ks. Kazimierz załatwiał różne rzeczy związane z kultem: książki, gazety katoli-ckie,Opłatki, świece wigilijne,palmy, paschaliki, baranki i wiele innych rzeczy . Natomiast pani gospodyni Marianna parafii św. Józefa i św.Barbary w Zgorzelcu na moją prośbę i prośbę Ks. Kazimierza przejeżdżała do Gorlitz i pocztą wszystko wysyłała do nas, a my otrzymywaliśmy na bieżąco rzeczy do działalności duszpasterskiej potrzebne, choćby gazety katolickie na daną niedzielę.Pani gospodyni także wiele pomagała przy redagowaniu naszego modlitewnika "Otwórzcie drzwi Chrystusowi".
Ks. Prałat Bolesław Sylwestrzak - Malczyce
Ks. Bolesław jest rok starszy święceniami kapłańskimi ode mnie.Jednak od sa-mego początku już w seminarium żeśmy się przyjaźnili. Przyjaźń się wzmocniła, gdy trzy lata posługiwaliśmy razem w parafii św. Krzyża w Jeleniej Górze w latach 1981-1984. Będąc i w Polsce i tutaj razem z Ks.Bolesławem i Ks. Kazi-mierzem spotykaliśmy się z Janem Pawłem II w czasie Jego dziewięciu pielgrzy-mek do Polski. Przemyśliwaliśmy razem o różnych akcjach duszpasterskich i je w swoich wspólnotach przeprowadziliśmy. I gdy był proboszczem w Górze Sl., w Kamieńcu Wrocławskim zawsze mnie wspierał swoimi przemyśleniami i podpo-wiedziami duszpasterskimi. Przyjeżdżał na nasze Patronalne święta ku czci św. Wojciecha ,odprawiając Msze św. i głosząc kazania. Miał także swój udział w przygotowywaniu modlitewnika:"Otwórzcie drzwi Chrystusowi" wydanym w 1993 roku.
Ks. Józef Cieśla
Ks. Józef Cieśla swoją pomoc Polskiej Misji okazywał już za czasów ks. Jana Kozaczka. Po święceniach kapłańskich w roku 1992 kiedy to zastał wikarym w Bruchköbel w miarę możliwości jego pomoc nie słabła. Ks. Józef Cieśla od 1995 roku stacjonował w Hanau Kesselstad w parafii św. Elzbiety. Jego zaangażowanie w działalność duszpasterską Polskiej Misji w Hanau były różnorakie: pomoc w spowiedziach w okresie adwentu, wielkiego postu, bierzmowania.

Dzięki łaskawości ks.Kan. E.Ogrodowicza poznał wielu księży rekolekcjonistów, którzy przygotowywali Polaków do Świąt, a także księży biskupów przyjeżdżających do misji w celu udzielania sakramentu bierzmowania.

Jego pomoc dla misji trwa nieprzerwanie nawet po przeniesieniu z Hanau do Fuldy.

mons. dr. Algirdas Jurevičius
Urodził się w 1972 roku na Litwie.
1991-1996 studiował w Seminarium Duchowne w Kownie.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 roku.
Był wikariuszem Katedry Koszedarskiej (Kaišiadorys), prefektem Seminarium duchownego w Kowne.
1998-2000 proboszcz w parafiach Aukštadvaris i Vytautava.
2000-2004 studiował w Frankfurt am Main (Niemcy), w Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen.
2004 obronił doktorat na temat o stałym diakonacie.
2000-2004 posługiwał w Polskiej Misji katolickiej w Hanau.
Od 2004 jest Vikariuszem generalnym w diecezji Koszedarskiej (Litwa).

Pani Halina Samyło - gospodyni przy Misji.
Pani Halina Samyło była od września 1990 r. gospodynią przy Misji w Hanau.
Kiedy podjąłem decyzję wydania dla naszej wspólnoty modlitewnika zatytułowanego "Otwórzcie drzwi Chrystusowi"( tytuł z I Encykliki Papieża Jana Pawła II wzięty) pani Halina w przygotowaniu miała swój wielki udział.
Pomagała w przygotowaniach naszej Misyjnej gazetki "Posłaniec".
Przyjmowała i gościła wszystkich odwiedzających plebanię Misji, począwszy od Kardynałów, kapłanów z Polski i za granicy, do potrzebującego człowieka chleba.
Przygotowywała wszelkiego rodzaju potrawy na spotkania Opłatkowe i na zabawy, które odbywały się przy Misji ponad 20 lat.
Gdy ks. proboszcz wyjeżdżał w sprawych duszpasterskich czy do Fuldy, Marburga czy Bad Soden Sal. i okolic przyjmowała ludzi w różnych sprawach i z nimi długo rozmawiała o ich problemach, z których się jej zwierzali.
Pani Halina dziękuje wszystkim osobom, które pomagały jej w różnych uroczystościach i spotkaniach, które odbywały się przy Misji.

Wyrazem docenienia jej pomocy dla działalności Misji, niech będzie jedno z ostatnich podziękowań przysłane Pani Halinie z Parafii NMP Fatimskiej w Oleśnicy.

Szanowna Pani Halina Samyło
Polska Misja Katolicka Hanau - Niemcy.

Szanowna Pani!
Bardzo się cieszę, że miałem okazję Panią spotkać i poznać.
Choć czas spotkania trwał kilkanaście godzin, to jednak czułem się jak u dobrych znajomych.
Gorąco dziękuję za życzliwość, za bardzo smaczne posiłki, za radosne rozmowy, za wszelkie dobro.
Dziękuję za złożoną ofiarę na rzecz budowy kościoła ku czci Pani Fatimskiej w Oleśnicy.
W sercu odczuwam zobowiązanie i ogromną wdzięczność.
Postaram się poprzez modlitwę wynagrodzać za otrzymane dobro.
Niech Maryja, Pani Fatimska, wyprasza obfitości Bożego Błogosławieństwa, łaski zdrowia i wszelkiego dobra na każdy dzień.

Z wyrazami wdzięczności i należnego szacunku
Ks. Jan Kudlik - Proboszcz.
Aktualności
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zapraszamy matki z małymi dziećmi na spotkania w każdy piątek o godz. 9.00 do domu parafialnego w Maintal.
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 9088866


WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 3027907

BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
17.00-18.45

WTOREK/DIENSTAG
15.00-17.00


ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de

NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM

HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 11.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00 - 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.

MAINTAL/DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 8.00 i 18.00

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00

BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30

FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de
1 Online « 4 Dziś « 75764 Odwiedzin