Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Księża Biskupi posługujący w Misji od 1989 r.
Każdy Biskup jest zastępcą Apostołów. Biskup może określić przez , którego z Apostołów dotarła misja obowiązku głoszenia Ewangelii i czuwania nad jej prawdziwością i autentycznością. Wokół biskupa zgomadzeni są kapłani, którzy tworzą Kościł lokalny, tzw. diecezje. Natomiast każda posługa Biskupa , gdziekolwiek ją spełnia jest zawsze w łączności z każdorazowym Papieżem, widzialną Głową Chrystusowego Kościoła. Zawsze kapłan z Biskupem tworzy Wspólnotę wiary. Dlatego przez każdą posługę w parafii Biskup umacnia wiarę u swoich braci i sióstr. Czyni to przez posługę Słowa, Eucharystii i udzielanie Sakramentu Birzmowania. Następujący Księża Biskupi odwiedzili naszą Misję ze swą posługą Apostolską:

1990 r.- Biskup Józef Pazdur -Wrocław
1991 r.- Arcybiskup Polowa Leszek Sławoj Głódź - Warszawa
1992 r.- Arcybiskup Polowy Leszek Sławój Głódź - Warszawa
1993 r. - Arcybiskup Szczepan Wesoły - Roma
1995 r.- Kardynał Henryk Gulbinowicz - Wrocław
- Biskup Stefan Regmunt - Legnica
- Biskup Stanisław Szyrokoradiuk - Zytomierz
1997 r.- Biskup Edward Janiak - Wrocław
1999 r. - Biskup Antoni Długosz - Częstochowa
2000 r. - O. Opat Bronisław Ignac Kromar - Zeliv
2001r.- Biskup Stanisław Dowlaszewicz - Bolivia Santa Cruz
2002 r.- Rcybiskup Władysła Ziółek - Łódź
2005 r.- Biskup Stanisław Dowlaszewicz - Bolivia Santa Cruz
2008 r. - Biskup Edward Janiak - Wrocław
2010 r.- Biskup Władysław Blin - Witebsk -Białoruś
2012r. - Biskup Stanisław Dowlaszewicz - Bolivia Santa Cruz
2013 r.- Biskup Stanisław Dowlaszewicz - Bolivia Santa Cruz
Aktualności
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zapraszamy matki z małymi dziećmi na spotkania w każdy piątek o godz. 9.00 do domu parafialnego w Maintal.
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 9088866


WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 3027907

BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
17.00-18.45

WTOREK/DIENSTAG
15.00-17.00


ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de

NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM

HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 11.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00 - 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.

MAINTAL/DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 8.00 i 18.00

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00

BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30

FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de
1 Online « 4 Dziś « 75764 Odwiedzin