Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Księża Biskupi posługujący w Misji od 1989 r.
Każdy Biskup jest zastępcą Apostołów. Biskup może określić przez , którego z Apostołów dotarła misja obowiązku głoszenia Ewangelii i czuwania nad jej prawdziwością i autentycznością. Wokół biskupa zgomadzeni są kapłani, którzy tworzą Kościł lokalny, tzw. diecezje. Natomiast każda posługa Biskupa , gdziekolwiek ją spełnia jest zawsze w łączności z każdorazowym Papieżem, widzialną Głową Chrystusowego Kościoła. Zawsze kapłan z Biskupem tworzy Wspólnotę wiary. Dlatego przez każdą posługę w parafii Biskup umacnia wiarę u swoich braci i sióstr. Czyni to przez posługę Słowa, Eucharystii i udzielanie Sakramentu Birzmowania. Następujący Księża Biskupi odwiedzili naszą Misję ze swą posługą Apostolską:

1990 r.- Biskup Józef Pazdur -Wrocław
1991 r.- Arcybiskup Polowa Leszek Sławoj Głódź - Warszawa
1992 r.- Arcybiskup Polowy Leszek Sławój Głódź - Warszawa
1993 r. - Arcybiskup Szczepan Wesoły - Roma
1995 r.- Kardynał Henryk Gulbinowicz - Wrocław
- Biskup Stefan Regmunt - Legnica
- Biskup Stanisław Szyrokoradiuk - Zytomierz
1997 r.- Biskup Edward Janiak - Wrocław
1999 r. - Biskup Antoni Długosz - Częstochowa
2000 r. - O. Opat Bronisław Ignac Kromar - Zeliv
2001r.- Biskup Stanisław Dowlaszewicz - Bolivia Santa Cruz
2002 r.- Rcybiskup Władysła Ziółek - Łódź
2005 r.- Biskup Stanisław Dowlaszewicz - Bolivia Santa Cruz
2008 r. - Biskup Edward Janiak - Wrocław
2010 r.- Biskup Władysław Blin - Witebsk -Białoruś
2012r. - Biskup Stanisław Dowlaszewicz - Bolivia Santa Cruz
2013 r.- Biskup Stanisław Dowlaszewicz - Bolivia Santa Cruz
Aktualności
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zapraszamy matki z małymi dziećmi na spotkania w każdy piątek o godz. 9.00 do domu parafialnego w Maintal.
Kontakt
PROBOSZCZ
ks. Damian Lewiński
tel. 06181 9088866


WIKARIUSZ
ks. Marcin Szymczyk
tel. 06181 3027907

Ksiądz Rezydent
ks. kanonik Edward Ogrodowicz
Nussallee 32
63450 Hanau
tel. 06181 4297607
kom. 0151 71531301

BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

PONIEDZIAŁEK/MONTAG
17.00-18.45

WTOREK/DIENSTAG
15.00-17.00


ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de

NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM

HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 11.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00 - 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.

MAINTAL/DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 8.00 i 18.00

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00

BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 15.30

FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 17.30
DANE KONTAKTOWE PARAFII

Polnische Katholische Mission Hanau
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866
E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de
2 Online « 70 Dziś « 80879 Odwiedzin