Polska Misja
Katolicka
w Hanau - Fulda
Bad Soden
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."
- s. Faustyna
Plan Rekolekcji Adwentowych
Porządek Nabożeństw Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
II NIEDZIELA ADWENTU, 9 GRUDNIA 2018
Dwa tysiące lat temu nad Jordanem, Jan Chrzciciel wołał: „Przygotujcie drogę Panu…”, w ten sposób zapowiadał nadejście Mesjasza. I stało się coś niezwykłego, wielu ludzi zmieniło swoje życie tylko dlatego, że chcieli być blisko Boga, chcieli doświadczyć Jego obecności wtedy, kiedy miał przyjść. Co niedzielę przychodzimy na Eucharystię, do źródła Bożej łaski, aby usłyszeć wołanie: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”, bo przyjście Zbawiciela jest już bliskie. Wspólnie z Janem Chrzcicielem wyprostujmy drogi naszego życia Jezusowi, który przychodzi do nas w Eucharystii.
W pierwszym czytaniu prorok Baruch zachęca nas do radosnego oczekiwania na przyjście Pana, dla którego mamy przygotować drogę i wyprostować wszystkie ścieżki dla Niego. W drugim czytaniu dowiemy się, że Bóg pragnie naszego zbawienia. Zbawienie proponowane przez Stwórcę jest owocem sprawiedliwości, które zostanie nam dane w czasie sądu wtedy kiedy Chrystus przyjdzie w swej chwale. Jan Chrzciciel na kartach Ewangelii według świętego Marka wzywa każdego człowieka do nawrócenia i poprawy życia, bo nadejście tak długo Oczekiwanego jest już bliskie.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekokejce adwentowe – czas naszego szczególnego przygotowania do przezycia świąt Bożego Narodzenia. Rekolekcje w tym roku wygłosi ks. Jan Dragiewicz, misjonarz z Ukrainy, pracujący w diecezji odesko-symferopolskiej. Szczegółowy plan rekolekcji w najnowszym numerze „Posłańca”.

2. W tym tygodniu Msze św. w poniedziałek i w piatek o godz. 19.00 w Maintal.

3. W czwartek o godz. 17.00 w domu parafialnym w Maintal katecheza dla dzieci pokomunijnych.

4. Przy wyjściu z kościoła można nabywać świece Cartitas Polska na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W tym roku dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na letni wypoczynek, darmowe posiłki, stypednia, leczenie i rehabilitację oraz prowadzenie świetlic dla dzieci z ubogich rodzin. Małe świece w cenie 3 EUR, duże po 6 EUR.

5. Przy wyjściu z kościoła można również nabyć opłatki na stół wigilijny oraz kartki świąteczne.

6. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia także prasa katolicka: nowy numer „Naszego Słowa” z wkładką z modlitwami przy stole wigilijnym. Ponadto do nabycia jest aktualny „Gość Niedzielny”, „Niedziela” oraz „Sieci”, a także listopadowy numer „Promyczka Dobra” dla dzieci.
Aktualności
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zapraszamy matki z malutkimi dziećmi na spotkania w każdy piątek o godz. 10.00 do naszego domu parafialnego w Maintal.
Kontakt
PROBOSZCZ
Ks. Damian Lewiński

BIURO PARAFIALNE MAINTAL/DÖRNIGHEIM

wtorki - 13.30-15.30
oraz w każdym innym dowolnym czasie po wcześniejszym umówieniu się

ADRES
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim

Tel. 06181 9088866

E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de

NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM

HANAU

Kościół Heilig Geist (Świętego Ducha)
Lamboystr. 24

Niedziela Msza św. godz. 11.00

Pierwszy piątek miesiąca 18.00 - 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św.

MAINTAL/DÖRNIGHEIM

Kościół Allerheiligen (Wszystkich Świętych)
Eichendorffstr. 14

Niedziela Msza św. godz. 9.00

Poniedziałek Msza św. godz. 19.00

Piątek Msza św. godz. 19.00

Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. godz. 19.00

BAD SODEN SALMÜNSTER

Kościół St. Laurentius (św. Wawrzyniec)
Pacificusplatz 1

Sobota Msza św. godz. 16.00

FULDA

Kościół St. Andreas (św. Andrzej)
Andreasberg 5

Sobota Msza św. godz. 18.30
Ksiądz Rezydent

Ks. Kanonik Edward Ogrodowicz

Nussallee 32
63450 Hanau

Tel.: 06181/4297607
Kom.: 0151/71531301
lub
DANE KONTAKTOWE PARAFII
Proboszcz - ks. Damian Lewiński
Eichendorffstr. 14
63477 Maintal/Dörnigheim
Tel. 06181 9088866
E-Mail: kontakt@pmk-hanau.de
1 Online « 5 Dziś « 59870 Odwiedzin